YNET: “Gaza Wrecking Ball” feature (Hebrew)

אורית ארפא, הזכורה מהקליפ הפרודי למיילי סיירוס גרסת ההתנחלות/יישבות, עושה זאת שוב. לאחר שבקליפ הקודם היא התערטלה על טרקטור לצלילי גרסת כיסוי לשיר We can’t stop, הפעם היא הולכת על קאבר ל- Wrecking ball, הלהיט הגדול ביותר של הכוכבת. אם בפעם הקודמת הנושא היה היהודים שלא יפסיקו לבנות לעולם, בשיר הזה חוזרת ארפא להתנתקות אליה באו כמו כדור הריסה וגו’.

READ THE REST HERE.

Scroll to Top